art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

 

 

 

Phật Đản 2558

 

CD Đạo ca ( Đặng Ngọc Phú Ḥa)

Trầm hương đốt ( Đặng Ngọc Phú Ḥa)

Chân lư của niềm vui ( Đỗ Tư Nghĩa dịch)

Nhú sen hồng mùa Phật đản ( Trần Kiêm Đoàn)

Món quà Bát Nhă  ( Trần Kiêm Đoàn)

Hương thiền tánh không ( Nguyễn thị Yến)

Hành tŕnh về đất Phật ( Trần Ngọc Bảo)

Đất, nước, gió, lửa ( Phan Như)

Thất t́nh ở vườn sau ( Đặng Lệ Khánh)

Lạy Phật con trở về ( Nhân Ái)

Chắp tay hoa ( Phạm Duy / Phạm Thiên Thư)

Ngát hương đàm nở ( Hà Thanh / Liên Như)