art2all.net

Chủ đề

 

 

15 năm Trịnh Công Sơn

Đời và Nhạc Trịnh Công Sơn ( Đặng Tiến)

Trịnh Công Sơn: Tiếng hát ḥa b́nh ( Đặng Tiến)

Những ngày Trịnh Công Sơn ( Nguyễn Quốc Trụ)

Nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn ( Nguyễn Phú Yên)

Giả tưởng về một mùa vong  /  Bụi phố  ( Hoàng Xuân Sơn)

Chia tay  /  Vân ảo  ( Hoàng Xuân Sơn)

 

Tôi ru em ngủ  ;  Ru đời đi nhé ( Phạm Ngọc Lân) 

Bay đi thầm lặng Một ngày như mọi ngày ( Phạm Ngọc Lân)

Ru ta ngậm ngùi  ;  Hăy khóc đi em ( Hoài Hương)

Cát bụi  ;  T́nh Nhớ  ;  T́nh sầu ( Hoài Hương)

Cho đời chút ơn  ;  Có nghe đời nghiêng ( Nhân Ái)

Có một ḍng sông đă qua đời  ;  Yêu dấu tan theo ( Nhân Ái)