Chủ đề

 

Tết Quư Tỵ 2013

 

 

Thạch sanh - Nguyễn Tư Nghiêm

 

 

Bướm hoa ( Thanh Nguyên)

Em c̣n nhớ mùa xuân ( Nguyễn Ngọc Danh)

Hoa Xuân ( Nguyễn Ngọc Danh)

Khoe sắc ( Thanh Trí)

Ngày xuân nhớ nhà ( Thanh Trí)

Thiệp chúc Tết Quư Tỵ ( Đặng Đức Cương)

 

 

Trà My ( Nguyễn Ngọc Danh)

Rắn, thơ và thơ rắn ( Đặng Tiến)

Rắn trong huyền thoại và văn học ( Đặng Tiến)

Bâng khuâng chiều xuân ( Bùi Kim Chi)

 

 

Chúc Xuân Quư Tỵ thơ ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Giọt sầu  ;  Xuân sầu ( Mai Hoài Thu)

Đầu năm vào quán với Trần Hoài Thư ( Hồ Chí Bửu)

 Liên khúc xuân ( Hồ Chí Bửu)

Ngày đầu năm trên quê mẹ ( Trần Kiêm Đoàn)

Quư Tỵ hề ( Nguyễn Đặng Mừng)

Tháng giêng cắt tóc ( Trần Dzạ Lữ)

Thơ xuân bốn chữ ( Từ Hoài Tấn)

Tự t́nh tháng giêng ( Vũ Xuân Chinh)

Về quê ăn Tết ( Trần Kiêm Đoàn)

Xuân khúc ( Chu Trầm Nguyên Minh)

Xuân thơ ( Cao Nguyên)

Xuân về, băo nổi  ;  Khóc, cười ? (Tuyền Linh)

 

 

Anh cho em mùa xuân ( Phạm Ngọc Lân)

Để mùa xuân nhớ ( Hoàng Ngọc Đức)

Đưa em t́m động hoa vàng ( Phạm Ngọc Lân)

Em có nghe giai điệu mùa xuân ( Vũ Đức Nghiêm)

Én về trước mùa xuân ( Hoàng Ngọc Đức)

 Giọt mưa xuân ( Nguyễn Văn Thơ / Mai Hoài Thu)

Mỗi xuân về ( Nguyễn Đ́nh Niêm / Trần Kiêm Đoàn)

Mùa xuân Thung Lũng Hoa Vàng ( Vũ Đức Nghiêm)

Mừng xuân mới ( Nguyễn Tâm Hàn)

Năm mới ( Chu Trầm Nguyên Minh)

Nhạc điệu mùa xuân ( Vũ Đức Nghiêm)

T́nh khúc đêm xuân ( Cao Hữu Điền / Trần Quang Lộc)

Xuân về thật ư ? ( Mộc Thiêng / Đặng Lệ Khánh)

Xuân xa quê ( Nguyễn Tư Triệt)

 

 

 

Lượm trên mạng lưới :

 

Ông đồ già, nỗi niềm, tàn tích của một thời lụi tàn

Con rắn trong văn học dân gian

Năm Tỵ nói chuyện rắn

 

art2all.net