art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

Xuân & Tết:

 

Chúc duyên lành năm mới  /  Xuân tự tại ( Trần Kiêm Đoàn)

Cá nghe kinh  /  Đủng đỉnh xuân về (Trần Kiêm Đoàn)

Xuân đă về ( Phạm Ngọc Lân)

Dắt ( Trần Dzạ Lữ)

Đầu năm nói chuyện với vợ ( Trần Dzạ Lữ)

Xuân mới ( Hà Nguyên Lăng)

Ta c̣n nợ em ( Vũ Xuân Chinh)

Khai bút mừng xuân  /  Giọt sầu ( Mai Hoài Thu)

Xuân Tha Hương  / Chúc xuân   / Đón xuân 2012   / Xuân sầu ( Mai Hoài Thu)

Tết nhớ / Hái lộc ( Lê Ngọc Hồ)

Tết  /  Tết xưa  /  Xuân  / Em mùa xuân ( Lê Ngọc Hồ)

 Thơ xuân #1  /  Xuân dân tộc  /  Ư xuân ( Lê Ngọc Hồ)

Theo nhau về phố ( Đặng Lệ Khánh / Thảo Nguyên)

Băn khoăn ( Đặng Lệ Khánh / Thảo Nguyên)

Mùa xuân mộng  /  Xuân hoài vọng ( Ngọc Phan)

Tết Nhâm Th́n / Xuân mới / Xuân và em / Xuân và thiếu nữ ( Ngọc Phan)

Rồng trong mỹ thuật Việt Nam ( Đặng Tiến)

Chuyện Rồng năm Nhâm Th́n ( Đặng Tiến)

Mùa xuân đang nói về hạnh phúc  /  Thơ xuân Vũ Hoàng Chương ( Đặng Tiến)

Hoa xuân ( Thi Tăng)

Em c̣n nhớ mùa xuân ( Nguyễn Ngọc Danh)

Rồng Nhâm Th́n và huyền thoại Rồng Tiên  /  Ngày xuân nhớ nhà ( Thanh Trí)

Ngũ sắc Huế ( Phan Như)

chiếc cằm vuông. bạnh. giữa biên niên (Hoàng Xuân Sơn)

  ngủ mướn, đầu xuân  /  triều nghi (Hoàng Xuân Sơn)

Oan khuất Mậu Thân - Cần một lời xin lỗi ( Trần Kiêm Đoàn)

Xuân nhớ người / Vị xuân / Liễu ( Vơ Công Liêm)

Tết / Xin chớ phũ phàng ( Nguyễn Tâm Hàn)

Sầu tha hương ( Ngô Hữu Hùng)

Tất niên ( Vĩnh Liêm Dalat)

Băn khoăn Khai bút ( Cao Nguyên)

Cuối năm, Thung Lũng Hoa Vàng ( Quốc Nam / Miên Du Dalat))

Xuân vọng  /  Xuân muộn ( Trần văn Sơn)

Mùa xuân lại về ( Khê Kinh Kha)

Nhớ một chiều xuân ( Liên Như)

Xuân Nhâm Th́n 2012 ( Cương Đặng)

T́nh khúc đêm xuân ( Cao Hữu Điền / Nguyễn Phương)

Xuân xưa đi, về ( Hà Nguyên Lăng)

Đêm 30 nghe khúc vọng phu ( Kim Hài)