art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

Để nghe được nhạc trên a2a, cần có Adobe Flash Player

 

Tháng Tư, ngày ấy :

Tháng tư ( Vơ Chánh Thuần)

Bốn mươi năm . Tiếc thay  ( Hoành Phong)

(C)hết tháng tư  ( Hồ Đ́nh Nghiêm)

Th́ thầm tháng Tư  ( Hồ Đ́nh Nghiêm)

Thành phố Sài G̣n, đóa quỳ vàng trong trí nhớ  ( Hoàng Xuân Sơn)

Tháng tư, nhớ hay quên ( Hoàng Xuân Sơn)

Tưởng niệm ba mươi tháng tư - một chín bảy mươi lăm  ( Trần Văn Sơn)

Ai nhớ ngàn năm một nỗi buồn  ( Hà Nguyên Lăng)

Ác mộng tháng Tư đen  ( Hà Nguyên Lăng)

Kư ức tháng tư  ( Hồ Chí Bửu)

Tháng Tư và Thân Phận  ( Hồ Chí Bửu)

Trận chiến cuối cùng  ( Lê Ngọc Hồ)

Lon sữa Guigoz  ( Lê Ngọc Hồ)

Ngày trở về  ( Vĩnh Liêm Dalat)

Buổi gió đổi mùa  ( Như Phương)

Ngă rẽ đường đời  ( Nguyễn thị Vĩnh)

Cây vĩ cầm  ( Đặng Lệ Khánh)

Bốn mươi năm, dễ sợ chưa tề ?  ( Đặng Lệ Khánh)

 

Đêm lửa  ( Thanh Trí)

 

Tháng tư buồn ( Phamphanlang / Cung Đàn)

Đừng chết nhé Ta ơi  ( Hà Thúc Sinh)

Tiếng hót loài chim di  ( Song Nhị / Vĩnh Điện)

Muôn trùng xa em về  ( Vũ Đức Nghiêm / Phạm Ngọc Lân)