Chủ đề : thu 2009

 

 

vọng thu hề - trần kim đon

sinh nhật ma thu - uyn nguyn

ma thu uống rượu với nhơn tnh - v cng lim

bng dng ma thu ca - cư sĩ lin hoa

v người thu lại phải lun hồi - cư sĩ lin hoa

ma thu, những khắc khoải ro gọi - cư sĩ lin hoa

hoi thu - nhật hoa quang

nghing trăng thi cổ - v thạnh văn

Ngồi Đếm Những Chiếc L Phong Khng Bao Giờ Chết - phạm ngọc ln

ma thu tới - bch huyền

một sớm thu về - mai hoi thu

sắc thu - v văn cần

 

 

 

Chủ đề

art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net