TIỄN BIỆT NHÀ THƠ PHAN NHƯ:

Trang thơ Phan Như

 phannhu_blog

Thơ người mất trí  ;  Thiếp là cơm nguội  ( Phan Như )

 

Thơ Phan Như chuyển ngữ  ( Thân Trọng Sơn )

Đọc "Thơ Phan Như"  ( Tường Phong Nguyễn Đ́nh Niên )

Đọc thơ Phan Như  ( Đỗ Hồng Ngọc )

Đọc "Sóng Vỗ Mạn Đời"  ( Lê Huỳnh Lâm )

Bài thơ t́nh của người nửa đời phiêu lăng  ( Nguyễn Văn Uông )

Đọc Phan Như, nhớ Phan văn Chạy  ( Hoàng Xuân Sơn )

Vài đoạn tiễn bạn chơi xa  ( Hoàng Xuân Sơn )

Tiễn bạn già đă ra đi  ( Vơ Công Liêm )

 

Nấm tràm  ( Trần Ngọc Tuấn / Phan Như )

Cuối ngơ hoàng thành  ( Nguyễn Tư Triệt / Phan Như )

Cùng với nước mây  ( Vơ Tá Hân / Phan Như )

Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu  ( Cao Hữu Điền / Phan Như )

Giỡn với nước mây  ;  Hoa nở tím chân người  ( Cao Hữu Điền / Phan Như )

Cô nữ sinh Thành Nội  ( Nguyễn Phú Yên / Phan Như )

 

 

 

art2all.net