Chủ đề TRĂNG 2008

hội họa

trăng và thi nhân - thanh trí

 

nhiếp ảnh

trăng đất khách- vơ thạnh văn

 

thơ văn

dạ tranh - quỳnh chi

 

đêm nay trăng hồ tàn - từ hoài tấn

 

một nửa vầng trăng - trần mộng tú

 

ngắm trăng nhớ quê - vơ công liêm

 

theo hương dạ lan - đặng lệ khánh

 

thơ trăng hàn mặc tử

 

trăng - xuân diệu

 

trăng và nhà thơ - thơ nhạc bích huyền

 

vân nguyệt - quỳnh chi

 

 

âm nhạc

ánh trăng mùa thu

 

đêm nhớ trăng sài g̣n

 

kể chuyện trăng tàn

 

hàn mặc tử

 

hát dưới song trăng

 

nguyệt cầm

 

trăng mờ bên suối

 

trăng sơn cước

 

 

art2all.net