art2all.net

 

Trăng & Thu

 

Trung thu  ( Thanh Tr )

Thu Sang  ;  Tm trăng đy nước  ( Thanh Tr )

Đm trăng Thu Bồn  ( Đan Thanh )

Trăng vỡ  ( Thu Hương )

Mu quan san  ( Trần Kim Đon )

Vọng nguyệt  ( Hong T Thch )

Tạ ơn Trăng  ( H Nguyn Lng )

Yu em anh đ yu ma thu  ;  Thuyền v trăng  ( Hong xun Sơn )

Thu ( L Ngọc Hồ )

C những ma trăng  ( L Quang Hon )

Đm trăng rụng  ;  Mất vầng trăng  ( Nguyn Lạc )

Qu hương ti khng c ma thu  ( Nguyn Lạc )

Trang thơ tnh ma thu  ( Nguyễn An Bnh )

Chỉ c ma thu mới biết em buồn ( Nguyễn Hn Chung )

Chạm bng ma thu  ( Nguyễn Minh Phc )

Ma thu ở đy đẹp no nng  ( Nguyễn Quốc Trụ )

Bu trắng đm trăng ( Nguyễn thị Lin Tm )

Đm huyền thoại  ;  Đm trăng ngủ trn đồi C Đ Lạt  ( Trần Thoại Nguyn )

Chiều thu Đ Lạt  ( Tuyền Linh )

Trăng cố nhn  ( V Thạnh Văn )

Mộng Tnh Thu ( Hong Ngọc Đức / Honh Phong )

Ma thu qua rồi đ Em  ( Hong Ngọc Đức / Thu Vng )

Tnh thu yếu đuối  ;  Giọt lệ thu  ( Kh Kinh Kha )

Ma thu  ;  Trăng thơ  ( Đặng Đức Cương )

Ci trăng huyền thoại  ( Ngọc Danh )