Từ Bến Xuân tới Bến Đ̣ Thừa Phủ

 

Bến Xuân  ( Đặng Tiến )

Con tinh le Thừa Phủ  ( Trần Kiêm Đoàn )

Con yêu bánh nậm  ( Trần Kiêm Đoàn )

Qua đ̣ Thừa Phủ ngày xưa  ( Bùi Kim Chi )

Chỉ tại bốn mắt  ( Vĩnh Liêm Dalat )

Bến cũ trường xưa  ( Liên Như / Hà Thanh )

 

Lượm trên lưới ảo :

Đưa em qua bến đ̣ Thừa Phủ

Qua Thừa Phủ, bến đ̣ xưa cũ

Bến đ̣ Thừa Phủ, dĩ văng một thời

Bến đ̣ Thừa Phủ: Một kỷ niệm đẹp trong kư ức Huế xưa

Thi vị những bến đ̣ trên sông Hương

 

( H́nh b́a: Đặng Đức Cương - Bến Sông Trăng )

 

 

art2all.net