art2all.net

 

 

 

 

Happy Valentine's Day:

Phượng Yêu ( Liên Như)

Nếu anh là ...   ;  Yêu em - Valentine ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Đố ai   ;  Trương Chi  ( Phạm Ngọc Lân)

Tản mạn về O Huế  ( Bùi Thanh Đoàn) 

Album34: Happy Valentine ( Nguyễn Ngọc Danh)

Những cặp t́nh nhân một thời của Huế ( Bùi Kim Chi)

Chín nhớ mười mong ( Bích Huyền)

Cơi t́nh ( Nguyễn Văn Thơ)

Một thoáng Valentine ( Tuyền Linh)

Bức thư t́nh hay nhất  ;  T́nh yêu đích thực  ( Thân Trọng Sơn)

Cho lễ hội T́nh Yêu  ( Hoàng Xuân Sơn)

T́nh yêu trong ca dao  ( Lê Ngọc Hồ)

Thơ cho ngày Lễ T́nh Nhân  ( Đỗ Tư Nghĩa)

Ân t́nh cũ không mờ ( Vũ Đức nghiêm)

Văn Cao, tiếng hát ( Đặng Tiến)

Vũ Hữu Định: T́nh ca lỡ vận ( Đặng Tiến)