art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

IF I HAD A LIFE TO LIVE OVER...

Nếu tôi được sống lại đời ḿnh  ( Đặng Lệ Khánh / Erma Bombeck )

 

Happy Valentine's Day  ;  T́nh Âu Lạc  ( Thanh Trí ) 

Happy Valentine's Day  ( Đặng Đức Cương )

Chén sầu Mỵ Nương  ( Ngọc Danh )

 

Để yêu em  ;  Miễn là ḿnh có đôi  ( Khê Kinh Kha )

Tạ t́nh  ;  T́m nhau  ( Phạm Ngọc Lân )

T́nh em  ( Mộc Thiêng / Trần Thoại Nguyên )

 

Ngày T́nh Nhân, xin ...  ( Đặng Lệ Khánh )

Ngây ngất  ; Nói giùm  ( Đặng Lệ Khánh )

Thơ cho ngày Lễ T́nh Nhân  ;  Một chút cho T́nh Yêu  ( Đỗ Tư Nghĩa )

C̣n ḿnh em thôi  ( Hồ Chí Bửu )

Nịnh vợ trắng trợn nhân Ngày T́nh Nhân  ( Nguyễn Hàn Chung )

Thơ cho Ngày T́nh Nhân  ( Nguyên Lạc )

Origami / Trái tim bằng giấy  ( Quách Như Nguyệt )

Sinh nhật tháng Hai, Happy Valentine  ( Quách Như Nguyệt )

Valentine buồn  ( Thanh Nhă )

Món nợ ân t́nh Trương Chi Mỵ Nương  ( Trần Kiêm Đoàn / Thanh Trí )

 

Đêm động pḥng  ( Hồ Đ́nh Nghiêm )

Ngẫu hứng Valentin  ( Nguyễn Đức Mù Sương )

Lan Hương  ( Nguyễn Quốc Trụ )

T́nh yêu và Hôn nhân dưới mắt nh́n của K. Gibran  ( Nguyễn Ước / Andrew Sherfan )

Gần và Xa  ( Thanh Nhă )

Thư t́nh  ( Trương văn Dân / Dino Buzzati )