art2all.net

 

 

Nh văn V Phiến

 

(1925 - 2015)

 

 

Tưởng niệm nh văn V Phiến:

 

Nhớ thương V Phiến (1925-2015) ( Đặng Tiến)

 

Chim v Rắn:

Ci nhn tương đối trong văn chương V Phiến ( Đặng Tiến)

 

V Phiến: Điệu nhạc thầm v Truyện thật ngắn ( Đặng Tiến)

 

Thẩn thơ V Phiến ( Đặng Tiến)

 

V Phiến với Văn Học Miền Nam ( Đặng Tiến)

 

Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của V Phiến ( Đặng Tiến)

 

Anh Bnh Định, con chim n v những đm khi ( Đặng Tiến)

 

Ty khc . Về một nơi chốn  ( Hong xun Sơn)

 

V Phiến, nh văn Bnh Định ( Nguyễn Quốc Trụ)

 

~~oOo~~

 

Đọc trn mạng lưới ton cầu :

 

Văn chương của V Phiến đứng được với thời gian

( Nguyễn Mộng Gic)

 

V Phiến: Nghn năm my trắng l th

 

Bốn mươi năm V Phiến I ( Ng Thế Vinh)

Bốn mươi năm V Phiến II ( Ng Thế Vinh)

 

 

~~oOo~~

 

 

Mời đọc V Phiến :

 

V Phiến, tiểu sử v tc phẩm ( Tiền Vệ)

 

Ty bt

 

Đọc lại V Phiến