VU LAN 2010

văn thơ:

Chị là hồng nhan - Vĩnh Liêm

Nụ hôn lời ngọc - Uyên Nguyên

Trái tim sen của mẹ - Cư sĩ Liên Hoa

Tưởng nhớ Mạ - Từ Hoài Tấn

Ngồi buồn nhớ mẹ - Hà Nguyên Dũng

Huế ơi mùa sen nở - Uyên Nguyên

Ba ơi hoa mộc nở - Uyên Nguyên

Phật ngọc - Trần Kiêm Đoàn

Ngụ ngôn ngày Vu Lan - Phan Như

Bây giờ Mẹ ở đâu - Cao Kiều Phong

Thương mẹ - Cao Kiều Phong

Thơ cho mẹ - Vũ Trà My

 

nhạc :

A Di Đà Phật - Liên Như / Hà Thanh

Khóc cha - Nguyễn Văn Thơ

Thương mẹ pps - Liên Như / Cao Kiều Phong

Ḷng mẹ - Y Vân / Phạm Ngọc Lân

Bóng mẹ - Diên Nghị

Nhớ lời mẹ ru - Nguyễn Phú Yên

 

lượm trên mạng ảo :

Cơng mẹ đi chơi

Ca dao mẹ

Mẹ đón cha về

Nước mắt mẹ tôi

Grandma's hands - Billy Withers

You can let go - crystal shawanda

Papa - paul anka

Daddy's hand - holly dunn

 

art2all.net