art2all.net

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

 

Vu Lan : Đến những người đă khuất

Lê Ngọc Hồ

Lê văn Lân

Liên Hoa Cư Sĩ

Vơ Hiệu

 

Ba, vùng trời kỷ niệm ( Huyền tôn nữ Huệ-Tâm)

Bài viết cho thằng em quá cố ( Hồ Chí Bửu)

Bắp rang bếp lửa ( Hà Nguyên Lăng)

Bến Mẹ ( Trần Kiêm Đoàn)

Bóng hạc bay xa ( Đông Hương)

Bóng mẹ ( Diên Nghị)

Bóng mẹ trên đồi sương ( Uyên Nguyên)

Cây đàn chưa kịp mua ( Đông Hương)

Cây nhang chẳng đủ ấm trang thờ ( Hồ Đ́nh Nghiêm)

Cha tôi ( Nguyễn Tâm Hàn)

Dấu tích thương đau ( Bích Huyền)

Để lại cho con ( Mộc Thiêng)

Đoản khúc gởi tàn tro ( Khaly Chàm)

Giải oan ( Đặng Lệ Khánh)

Hoa Trắng (Nhân Ái)

Lối cũ chẳng sao quên ( Bích Huyền)

Mấy lần thất thủ kinh đô ( Vơ Hương An)

Mẹ buông tay ( Uyên Nguyên)

Mẹ hiền ( Thanh Trí)

Mẹ ơi ( Phan Như)

Một cái Tết khó quên ( Trạch An Trần Hữu Hội)

Người t́nh trăm năm ( Đặng Đức Cương)

Nhớ Giang ( Hoàng Xuân Sơn)

Nói với con gái ( Trần Dzạ Lữ)

Ở chùa Phú Thạnh ( Trần Dzạ Lữ)

Rứa là Mạ đă trở về ( Đặng Lệ Khánh)

Tháng tư mẹ về  ( Nhân Ái)

Thơ cho mẹ ( Chu Trầm Nguyên Minh)

Thủ thỉ cùng con ( Thiếu Khanh)

Tiễn lá xanh ( Nguyễn Đ́nh Niêm)

Tô canh thơm của Mạ ( ThaiNC)

Văn tế âm hồn Thất thủ kinh đô ( Vĩnh Ba)

Về sự vĩnh biệt từ cao nguyên ( Chu Trầm Nguyên Minh)

VietNam ( Nguyễn Quốc Trụ dịch Szymborska)

Với người đă khuất ( Vĩnh Liêm Dalat)

 

~~oOo~~