art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

Để nghe được nhạc trn a2a, cần c Adobe Flash Player

( Hnh ba: Đặng Đức Cương - Hoa Sen)

 

 

Vu Lan 2017:

 

Văn tế thập loại chng sinh ( Nguyễn Du)

Mẹ con #C  ;  Mẹ con #E  ( Thanh Tr)

Lời Mẹ Ru  ( Thanh Tr / Phạm Ngọc Ln)

 

Mẹ l v ng  ( Phan Như)

Bi thứ hai cho con / Cho ma hiếu hạnh ( Tương Giang / Trần Dzạ Lữ)

My trắng  ( Nguyễn Minh Phc)

Chơi vơi k ức  ( Như Phương)

Mẹ v đời ti  ( L Phi )

 

Người con ch hiếu  ( Đặng Lệ Khnh / Anita Desai)

Hoa huệ trắng  ( Nguyễn Minh Phc)

Mẹ v những cuốn sch  ( Trạch An - Trần Hữu Hội)

B mẹ Việt Nam trong m nhạc Phạm Duy  ( Nguyễn Ph Yn)

Vi dng về một người cha  ( Phạm Đnh Ln)

 

Mẹ  ( Phamphanlang / Vĩnh Điện)

Đi tay mẹ hiền  ( Mộc Thing / Thanh Tr)

Nhớ ma Vu Lan  ;  Thương nhớ Mẹ Cha  ( L Khắc Thanh Hoi)

Nghĩ về nguồn cội  ( Song Nhị)

Bng Mẹ  ( Din Nghị)

Yu con nhất trn đời  ;  Tnh yu của Mẹ  ( Tn thất Minh)

V sao lưu luyến  ( Giang Thin Tường)

 

Grandma's Hands ( Bill Withers)

Daddy's Hands ( Holly Dunn)