Để nghe được nhạc trn a2a, cần c Adobe Flash Player

( Hnh ba: Ngọc Danh  - Ci trăng huyền thoại )

 

 

VU LAN: Tưởng người đ khuất

 

Lời Mẹ Ru  ( Thanh Tr / Phạm Ngọc Ln )

Ru dng sữa Mẹ  ;  Lặng lẽ Mẹ ti  ( Thanh Tr )

Ngy của Mẹ  ( Đặng Lệ Khnh / NgocThuySu )

Tnh mẫu Tử  ( Anh Vũ )

 

Vi kỷ niệm về Mẹ ti  ( Phạm Đnh Ln )

Tiếng vọng ma Vu Lan bo hiếu  ( Trần Kim Đon )

Bạn nhớ ai nhất khi nằm trn giường bệnh  ( Vũ Tr My )

Hai cu ca dao về Mẹ  ( Nguyn Lạc )

Tm chi nơi cha  ( Nguyn Lạc )

Airport in Amsterdam  ( Adam Zagajewski / Nguyễn Quốc Trụ )

Thằng Bờm v hạ  ;  Vt đũa tre cng Mẹ  ( Phan Như )

Mẹ của chng ta  ( Bch Huyền )

Vẫn l ... Mấy vận thơ lơi  ;  Miền trầm hương  ( Tuệ Nga )

Bi dng Mạ  ( Thn Trọng Sơn )

Sữa mu nu đỏ  ( Đan Thanh )

 

Lng Mẹ  ( Phạm Ngọc Ln )

Ngợi ca Mẹ  ( Nhn i / Trần Quảng Nam )

Mẹ ơi con nhớ  ( Phamphanlang / Mai Hoi Thu )

Bng Mẹ  ( Din Nghị / Nguyễn Hữu Tn )

Thương nhớ Mẹ  ( Quch Như Nguyệt ) 

 

 

art2all.net