Vu Lan 2021

 

Tiếng sóng ru con  ( Thanh Trí / Vĩnh Điện )

 

Bạn nhớ ai nhất khi nằm trên giường bệnh  ( Vũ Trà My )

Đất lạ  ( Nguyễn Hoàn Nguyên )

Màu Vu Lan giữa mùa đại dịch  ( Trần Kiêm Đoàn )

Tiếng Mẹ cười  ( Trần Kiêm Đoàn )

Tấm ḷng nắng xuân  ( Nguyên Lạc )

Vu Lan nh́n lại  ( Đặng Lệ Khánh )

 

Để tỏ ḷng cung kính tri ân Mẹ  ( Lê Văn Trung )

Đường xưa lối cũ  ( Lê Văn Trung )

Bài thơ tặng Mẹ  ( Viên Hướng )

 Mẹ là vô ngă   ( Phan Như )

Bàn chân của Mẹ /  Tưởng h́nh bóng mẹ  ( Nguyễn Vũ Sinh )

Chùm thơ cho Mạ  ( Hoàng Trọng Bường )

Dừng bước phiêu linh nhớ Mẹ hiền  ( Trần Dzạ Lữ )

 

Nấm tràm  ( Trần Ngọc Tuấn / Phan Như )

Lời ru, bú mớm, nâng niu   ;   Lời mẹ ru  ( Thu Vàng & Vân Châu )

Xuân về nhớ Cha  ( Lê Khắc Thanh Hoài )

Vu Lan nhớ Mẹ   ;   Ḷng Mẹ  ( Phạm Ngọc Lân )

Tiếng ru bên thềm  ( Nguyễn Hoàng Dương )

 

 

art2all.net