GIÁNG SINH 2013

 

Merry Christmas ( Thanh Trí)

Đêm Noel ( Đặng Đức Cương)

 

Ave Maria ( Phạm Ngọc Lân)

Bài hát Noel / Cantique De Noel / O Holy Night ( Phạm Ngọc Lân)

Đêm kỳ diệu ( Vũ Đức Nghiêm)

Tôi quyết tâm là viên than hồng ( Vũ Đức Nghiêm)

Mừng Chúa Giáng Sinh ( Mộc Thiêng)

Lời tự t́nh cùng đêm thánh ( Mộc Thiêng / Ngưng Thu)

Đêm Giáng Sinh bên bờ sông cũ ( Mộc Thiêng/ Hà Nguyên Lăng)

 

Đêm thánh vọng ( Chu Trầm Nguyên Minh)

Đôi mắt nhân chứng ( Chu Trầm Nguyên Minh)

Tiếng hát đêm Noel ( Trạch An Trần Hữu Hội)

Giáng sinh ngày cũ  ( Lê Ngọc Hồ)

Lời tự t́nh cùng đêm thánh ( Ngưng Thu)

Chiếc bánh kem mùa Giáng Sinh ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Những món quà vô ích ( Thân Trọng Sơn)

Chiều cao nguyên mùa Giáng Sinh ( Nguyễn Ngọc Danh)

Đêm Giáng Sinh bên bờ sông cũ ( Hà Nguyên Lăng)

khánh ngân ( Hoàng xuân Sơn)

Giáng sinh năm ấy ( Hoa Tím Hồng Duyên)

Những món quà của Santa Claus ( Quỳnh Chi)

 

Chủ đề

 

art2all.net