Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

THU SẦU CÓ ANH
 

Thơ : Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc : Giang Thiên Tường
Ḥa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Quyên

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net