Biển t́nh

Nhạc và lời: Lê Khắc Thanh Hoài

 

Tiếng hát: Hằng Nga

 


 

 

 

 

 

 

 

CD Đời em là gịng sông

Nhạc Lê Khắc Thanh Hoài

art2all.net