Chiều mưa và em

Nhạc và lời: Lê Khắc Thanh Hoài

 

Tiếng hát: Phương Nga

 

 


CD Đời em là gịng sông

Nhạc Lê Khắc Thanh Hoài

art2all.net