Hai mươi xuân th́

Nhạc và lời: Lê Khắc Thanh Hoài

 

Tiếng hát: Mỹ Lệ

 

 

 

 


CD Đời em là gịng sông

Nhạc Lê Khắc Thanh Hoài

art2all.net