Hy nhớ cho đời

Nhạc v lời: L Khắc Thanh Hoi

 

Tiếng ht: Lan Anh


 

CD Đời em l ging sng

Nhạc L Khắc Thanh Hoi

art2all.net