Hoài mong

Nhạc và lời: Lê Khắc Thanh Hoài

Tiếng hát: Lan Anh

 

 

 

 

 

 

 

CD Đời em là gịng sông

Nhạc Lê Khắc Thanh Hoài

art2all.net