Tuyết trắng ngàn xưa

Nhạc và lời: Lê Khắc Thanh Hoài

 

Tiếng hát: Hồng Nga


 

CD Đời em là gịng sông

Nhạc Lê Khắc Thanh Hoài

art2all.net