mộc thing

 

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player 

Khng nghe được, xin nhấn vo đầu đề để tải về


CHỈ O THI

Răng m xứ Huế mưa dầm?
Để dng An Cựu trong ngần dng O
Ngự Bnh sau mo trước no
Một trời thơ ấu bến đ mnh mng

Giọng h văng vẳng nỉ non
Trăng thanh soi tỏ thuyền mồn một tri
Cau Nam Phổ mạ bổ đi
Chợ Dinh chẳng ngại xa xi đếm trầu

Trng Tiền nn l che cầu
Đong đưa phượng vỹ đậm mu sng Hương
Tui đi từ pha sau lưng
Gi ln ngược hướng thơm lừng tc bay

Xa qu bấy chỉ mơ ngy
Bậu thương th ni tui đy dắt về
To khang chẳng ngại sơn kh
Bậu ừ một tiếng tui thề chỉ O


KHẢO MAI
(Sg, 27/8/2015)

 


 

 

 

art2all.net