mộc thing

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc trn a2a

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

 

ĐN NGUYỆT BN BỜ GIẾNG NGUYỆT
 

Thơ Nguyễn thị Lin Tm

Nhạc Mộc Thing


Giếng Nguyệt, đợi người soi bng
Dung nhan, tựa nguyệt rằm xinh.
Tương tư, sớm vận đa tnh
Cu ht rơi
                       chng đy giếng


Dng lụa, trt tm đến Nguyệt
Cung thương, ro rắt buồn thương
Đường trần, sinh sinh diệt diệt
Giếng kia
                    kha nẻo v thường


Chiến chinh, nổi nnh trời đất
Gi Xun, phận mỏng, l bay
Nguyệt Cầm, phch đảo đin say
Thảng thốt
                       tiếng đn năm cũ


Tiếng đn, lung linh nt Nguyệt
Người say, say cả một đời
Cu thơ, xanh đằm nước mắt
Ta, Người
                   cch biệt m khơi


Người về, chới với, chơi vơi
Đn Nguyệt đau lng giếng Nguyệt
Xim y cũ cng, ho tiếc
Phơi bn bờ giếng cổ buồn!

Nguyễn thị Lin Tm

 

 

  

 

 

 

art2all.net