Mộc Thiêng

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào đây để tải về

 

 

 

 


ĐÔI BỜ THỜI GIAN

 

Thơ Nguyễn Văn Gia

Nhạc Mộc Thiêng

 


ĐÔI BỜ THỜI GIAN

( Gởi Phương Lan)

 

Vẫn là em
Rất dịu hiền
Thảo thơm với mẹ
Nghĩa t́nh với thơ
Vọng phu xưa – Em bây giờ
Chữ Tâm
đứng giữa đôi bờ thời gian
Phải chờ đến nửa trăm năm
Để anh mới nhận ra anh lần đầu
Ngày xưa
Đuổi bắt chiêm bao
Nửa hư
Nửa thực
Lẫn vào cơn say
Người xưa đâu?
Giờ em đây
Cam lai
Khổ tận
Đời này bên nhau
Vẫn là em
Thuở ban đầu.


(Nguyễn Văn Gia, LẶNG LẼ PHÙ SA, nxb Hội Nhà Văn, 2015).

 

~~oOo~~


 


THE TWO ENDS OF TIME
*to Phương Lan


It’s you
Meek and tender
Lovely in my poems
And attentive to our mothers
The wife in days of yore waiting for her man in her prime
You are now putting your heart between the ends of time
Only after a half of a hundred years have gone by
Do the first time I recognize me in the eye
I used to follow a dream
In the olden days
Half real
Half unreal
Blended in a craze
Where have the old days been to?
We are here now me and you
After rain
comes fair weather
You and I in this life from the word go get together


Translated by Thiếu Khanh
 


 

art2all.net