mộc thing

 

xin nhấn vo tựa đề để nghe mp3


HẠT BỤI TRẦN GIAN

 

 

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

Bờ trần gian lấp lnh sắc mu
Vĩnh cửu xanh bao cuộc biển du
Ti hiện về vui chơi một bận
Ct bụi nầy ht thở trăng sao

Cười với nắng mai hồng l biếc
Tc gi bay bay trắng my chiều
Ti hạt bụi trần gian ai biết
Gt hồng em sương cỏ ti yu!

Tnh yu hẹn từ v lượng kiếp
Ct bụi nhiệm mầu tưởng như mơ
Trong huyễn ha khi sương hư ảo
i yu nhau đu phải tnh cờ!

Mặt trời mọc lu bu dy phố
Đm đn mu ng tối hoang liu
Hạt bụi no m khng mệnh số
Lầu son mm ngọc, hạt tn xiu

Dẫu đọa đy mấy nẻo điu linh
Đm trần gian tăm tối u minh
Thn v trụ chn như hạt bụi
Bước v cng trời đất mng mnh.

Từ tiền kiếp ha thn ti về
Hạt bụi trần gian mi bay đi
Rồi một mai xc thn tro bụi
Linh hồn buồn heo ht thin di!

Bờ trần gian ti l hạt bụi
Ngọn cỏ bầu trời gi sng ru
Xin tạ ơn Lng Tay Vạn Vật
Ti đi, về... đời mộng viễn du!

TRẦN THOẠI NGUYN

 

~~oOo~~

  

art2all.net