mộc thing

 


Xin bấm vo tựa đề để nghe melody mp3

 

MẸ ƠI, HY NGỦ

 

Thơ: Đặng Lệ Khnh
Nhạc: Mộc Thing
  

MẸ ƠI, HY NGỦ

Ngy xưa con khc, mẹ ru
By giờ con khc, con ru mẹ gi

ơi,
Trăng vừa gh qua
Ngủ ngon đi mẹ, đừng mơ bụi trần
Tim thi đập tiếng trầm lun
Ngực ngừng tay x lụa mừng ho khan

Mẹ đi,
như gt cn son
Rất m, rất nhẹ, sao cn vướng chn ?
Bụi bay vo mắt
khng khăn
Giọt rơi từng giọt,
Chẳng ngăn được rồi

Chiếu giường cn nhớ thơm hơi
Gối cn in mấy tơ trời bạc phơ

Ngủ đi, ru mẹ ơ
Lạnh từ chn tc, lạnh qua nh qun
Hỡi ơi giữa những linh hồn
Một mnh mẹ đứng
Lng con sao đnh

ơi cất tiếng v thanh
Tưởng ngồi ru mẹ
Ru mnh đấy thi

ơi
Su mấy tuổi trời
Ai ngờ vẫn khc như thời cn thơ

 

 

 

 

art2all.net