mộc thing

 

Để nghe được nhạc, xin nhấn vo tựa đề để tải về


MẸ

 

Ca dao Vịt

Nhạc Mộc Thing 

 

HAI CU CA DAO VỀ MẸ

Nguyn Lạc

 

          Ngy dnh cho Mẹ - Mother's Day - tnh cờ ti gặp hai cu ca dao trn web

Mẹ gi như chuối chn cy
Gi lay mẹ rụng, con ry mồ ci


Thật ra th hai cu ny được rt gọn từ bi ca dao dn gian về mẹ sau đy:

Mẹ gi như chuối ba hương
Như xi nếp mật, như đường ma lau
Đường ma lau cng lu cng ngt
Cơm nếp mật ngo ngạt hương say
Ba hương ly lất thng ngy
Gi đưa mẹ rụng, con ry mồ ci
Mẹ gi như ng my tri
Như sương trn cỏ, như lời ht ru
Lời ht ru vi vu trong gi
Sương trn cỏ kh vỡ dễ tan
My tri lng đng trn ngn
Gi đưa tan, hợp, hợp, tan, nao lng.

(Ca dao dn gian)

Theo ti, chỉ hai cu ca dao rt gọn tuyệt vời trn đ đủ lm người xao xuyến nhi lng, nhiều thm kh nhớ. Chỉ cần đọc hai cu giản dị ny bao nhiu cảm xc về mẹ cũng đ dng tro.

 

Với niềm trn trọng tnh mẹ, ti xin php viết lại theo dng cảm xc ti

Mẹ gi như chuối chn cy
Gi ơi đừng động khiến ti điếng hồn!

(Nguyn Lạc)
 

~~oOo~~

  

art2all.net