mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


NGỌT ?

 

Thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Mộc Thiêng

 

  


 

NGỌT ?

( Để trả lời một bài thơ )
 


T́nh
Như ly chanh đường
Chua chua ng̣n ngọt, xưa thương lạ kỳ

T́nh
Rượu rót đầy ly
Cay cay mà đậm, khép mi uống mềm

T́nh
Chiều xuống êm êm
Ly kem dừa lạnh bên thềm phố vui

T́nh
Bánh nướng đậu bùi
Trà thơm nghe gió trăng ngoài đùa nhau

T́nh
Viên kẹo nhiệm mầu
Ngậm rồi... nghe đắng ḷng đau

Chẳng thà ...

Đặng Lệ Khánh

 

 

 

art2all.net