mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


QUỲNH NƯƠNG

 

Tranh Thanh Trí

Thơ Vương Thanh

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

 

 

q u ỳ n h n ư ơ n g

Nàng đến lặng thầm như khói sương
Dịu dàng hơi thở ngát thanh hương
Tơ ngà rạng rỡ hồn trinh tuyết
Áo trắng đài trang dáng ngọc nương
Ánh nguyệt dịu soi giờ hội ngộ
Gió ngàn ngân vọng khúc giai chương
Một trời thu thủy trong ḷng mắt
Gọi ư thơ về, đan vấn vương ...

Vương-Thanh

 

~~oOo~~


  

art2all.net