mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

SÔNG HÀN MỘT D̉NG XANH #1

 

SÔNG HÀN MỘT D̉NG XANH #2

 

Thơ Đan Thanh

Nhạc Mộc Thiêng

 

Phiên bản #1

  

Phiên bản #2

   


Sóng ru vỗ nhịp chân cầu
Nước sông Hàn vẫn trôi xuôi một ḍng.
Bên kia xanh biếc Hà Thân
Đèn treo hoa kết sáng bừng quê xưa.
Ḍng sông ôm bóng hàng dừa
Đêm về trăng chảy qua cầu mơn man.

Ơi sông Hàn. Ơi sông Hàn
Nhớ nguồn xin hăy về thăm một lần.

Sông Hàn xanh thuở mười lăm
Vẫn xanh xanh đến ngàn năm cuộc đời .
Ḍng sông đựng cả bầu trời
Ḍng xanh chan chứa t́nh người ngược xuôi
 

ĐAN  THANH

 

~~oOo~~

 

Phiên bản #1

 

 

 

Phiên bản #2

 


art2all.net