Mộc Thing

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn  vo đy  để tải về mp3

 

SNG V GI

 

Thơ Đặng Lệ Khnh

Nhạc Mộc Thing

 

 

 

 

Sng v Gi

 

Mặt hồ nằm lặng lẽ

Lng m một vầng trăng

Gi đi qua nghịch ngợm

X gợn sng lăn tăn

 

Gi qua rồi gi bay

Nhởn nhơ đa với l

Hoa cỏ vươn đi tay

Uốn mnh theo ngọn gi

 

Sau cơn xao động nhỏ

Hồ gượng nằm tịnh an

Vầng trăng vẫn ng ả

Trong lng hồ thnh thang

 

Gi v tm no biết

Dưới mặt hồ trong veo

Bng gi cn in dấu

Sng ngầm thầm cuộn theo


Đặng Lệ Khnh

 

 

 

art2all.net