mộc thing

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về


TAN TRƯỜNG

 

Thơ L Kim Thượng

Nhạc Mộc Thing

 

  

 


 

1. TAN TRƯỜNG

Một thời chợt nắng, chợt mưa
Một thời hoa mộng tnh vừa tơ vương
*
Chiều xưa o trắng tan trường
Tiếng ve ma phượng bn đường ru m
Em đi gi thổi tc mềm
Nắng chiều đổ xuống đi rm mi cong
Tc em hương nhớ thơm nồng
Xn xao vạt nắng cho hồng mi xinh
Hoa rơi, rơi mắt đa tnh
Cho em mắt biếc in hnh trời my
Em đi, đường gi o bay
Cho mưa bụi trắng vương đầy o anh
Cho em, thơ mộng ngy xanh
Che nghing nn l, che vnh mi thương
Trải lng theo nắng vấn vương
Bng anh nghing ngả theo đường em đi
Yu nhau yu cả đường đi
Đường thơm hay tuổi xun th tỏa hương?
Con đường tnh sử m sương
Anh đi m mi lạc đường mưa tun
*
Trch ai đem lửa đốt nguồn
Tnh đầu no cũng điệu buồn như nhau
Ngn xưa, cho đến ngn sau
Mấy ai giữ được tnh đầu rụng rơi...
Một thời yu chết một thời
Em qun tnh cũ, thảnh thơi theo chồng
Để cho con so sổ lồng
Bay qua ngy nắng, bay vng đm mưa
Mưa rưng rưng chuyến đ đưa
Mưa rơi từ mắt người xưa chung tnh
 

 

 

 

art2all.net