mộc thing


Xin bấm vo tựa đề hoặc hnh dưới đy để nghe nhạc

THU VỀ EM NGỒI ĐAN O

 

Thơ: Kim Thnh
Nhạc: Mộc Thing

Ha m : Giang Đng

Tiếng ht: Hương Giang

 

Hnh Nguyệt VyTHU VỀ EM NGỒI ĐAN O

Thơ: Kim Thnh
Nhạc: Mộc Thing
Ca sĩ: Hương Giang
Ha m: Giang Đng


Thu v̀ em ng̀i đan áo
Nhìn my trn cao tóc ŕi bùn tnh
My tri b̀nh b̀ng như tìm bóng hạc
H̀n em lang thang ḷch ḿt đường kim

Thu v̀ em ng̀i đan áo
Nhìn sáo trong l̀ng líu líu lo lo
Sáo nói tḥt nhìu, nói hoài khng nghỉ
Em chẳng hỉu gì, chỉ th́y quạnh hiu

Thu v̀ em ng̀i đan áo
Nhìn núi trùng trùng ṃt dải màu tang
Chắc núi cũng bùn như tình c phụ
Ṿt đ̉i sao dời, núi đứng trơ trơ

Thu v̀ em ng̀i đan áo
Màu nắng hao g̀y đ̉ xúng bn hin
Vạt nắng chao nghing, vạt nắng ưu phìn
Em nghe tủi hờn gíu kín trong tim

Thu v̀ hỏi anh có lạnh
Có bít nơi đy năm tháng vơi đ̀y
Có bít em giờ là con ́c đảo
Bơ vơ ṃt mình thương nhớ xa xi

Anh ơi đã ḿy thu r̀i
Em ng̀i đan áo, anh giờ nơi đu?!\


Kim Thành
 

 

 

 

art2all.net