Mộc Thiêng

 

 

 

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về mp3

 

T̀NH TÔI VỚI HUẾ

 

Nhạc và lời : Mộc Thiêng

Tiếng hát : Hoài Thương

 

T̀NH TÔI VỚI HUẾ - PPS

art2all.net