mộc thiêng

 


T̀NH YÊU

 

Thơ: Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ
Nhạc: Mộc Thiêng
Ca sĩ: Diệu Hiền
Hoà âm: Giang Đông

 

 

 

 

 

t ́ n h  y ê u


Ta có t́nh yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
T́nh yêu chan-chứa trên hoàn-vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.

Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Th́ trong tâm chí hăy xoay chiều.
Hướng về phụng-sự cho nhơn-loại,
Sẽ gặp t́nh ta trong khối yêu.

Ta đă đa mang một khối t́nh,
Dường như thệ-hải với sơn-minh.
T́nh yêu mà chẳng riêng ai cả
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng-sinh.

Miền-Đông, năm 1946

Huỳnh Phú Sổ

 

 

 

art2all.net