mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


TÔI NẰM XUỐNG CỎ ĐỒI XANH

 

Thơ Trần Thoại Nguyên

Nhạc Mộc Thiêng

 
TÔI NẰM XUỐNG CỎ ĐỒI XANH
 


Tôi nằm xuống cỏ đồi xanh
Cùng hoa nắng thắp cùng cành gió ru
Tôi nằm mặt đất hoang vu
Cỏ mênh mang cỏ xanh bờ tử sinh!

Đi đâu rồi cũng loanh quanh
Ngày vui bay mất tóc xanh không c̣n!
Tôi ôm vũ trụ càn khôn
Kiểng chân vào tận đỉnh hồn nhân gian

Trăm năm - khoảnh khắc vô ngần
Nầy xương máu hỡi của trần gian vui
Mai xa mép cỏ ngậm ngùi
Mùa xuân hương sắc chôn vùi lăng quên!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

art2all.net