mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU

 

Thơ Nguyên Lạc

Nhạc Mộc Thiêng

 
 

TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU

(Tặng người bạn Tây Ninh: Hà Nguyên Du)

Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu

(Đỗ Phủ)Rượu cay?
Mong rượu thêm cay!
Dù ǵ
ta cũng chỉ say một đời

Nhân sinh
vân cẩu bên trời!
Lợi
Danh
vọng tưởng!
đổi dời bể dâu!
.
Tiếc chi?
lời đẹp t́nh nhau
Chắc chi?
hạnh ngộ đời sau sẽ là
.
Thôi tôi
"bào ảnh huyễn mơ" [*]
Có. Không
t́nh đó
mép bờ nhân duyên!
.
Tùy thời
duyên hợp duyên tan
Buồn chi?
mây trắng trên ngàn vẫn bay
.
Trăm năm
trường mộng phương ngoài!
Để tôi huyễn mộng
t́nh ai đẫm quỳnh!
.
Nguyên Lạc
 

...............


[*] Như mộng huyễn bào ảnh - Kinh Kim Cang

 

 

 

art2all.net