mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


TRÀ SƯ XANH BIẾC MỘT MÀU XANH

 

Thơ Nguyễn thị Liên Tâm

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

 


 


TRÀ SƯ XANH BIẾC MỘT MÀU XANH
 


Thảm xanh. Xanh tận cùng xanh
Thuyền con. Lướt giữa tṛng trành hoa dâu
Trời xanh. Xanh ngát một màu
Rừng xanh. Xanh thẳm. Ai cầu. Cực xanh

Chạm tay. Vớt cánh mong manh
Sóng đùa nhịp sóng. Vàng hanh nắng vàng
Mấy bông súng cũng reo mừng
Chào bồ nông nhỏ, dững dung rĩa mồi

Thuyền trôi. Nhè nhẹ. Thuyền trôi
Cơi tiên nằm mộng. Bồi hồi. Ngẩn ngơ
Đất trời như thực, như mơ.
Bồng lai tiên cảnh. Cơi thơ xanh ngời.

( Trà Sư, 2/12/2016)
Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

 

art2all.net