mộc thiêng

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào đây để tải về

 

TRONG NẮNG CHIỀU PHAI
 

 

Trần Thoại Nguyên

"Tôi một ḿnh tôi chiều nắng phai"

 

 

 

Nắng chiều nghiêng băi vàng thoi thóp
Tôi một ḿnh tôi bóng đổ dài.
Thương nhớ người ơi thương nhớ hăo,
Đời buồn theo những nhánh thu phai!

Tôi đi về mây trắng hai tay
Gió gọi thầm tôi trăng viễn khơi.
Có ai ḥ hẹn ngoài vô tận
Ḷng khắc khoải chờ trong nắng phai!

Ôi! Những chiều nắng úa tàn xiêu
Trên đỉnh hồn tôi quá hoang liêu:
Chim ngậm thơ buồn phun lă chă
Ḍng tinh huyết thắm lệ t́nh yêu!

Lối em về sương tím chiều buông
Tôi một ḿnh tôi dơi mắt mong.
Ôi một thuở yêu người ảo mộng
Ôi một thuở dương gian bạc ḷng!

Nắng chiều lả ngọn sầu chót vót
Tôi lặng ḿnh tôi phơi đỉnh hồn.
Cây lá cô đơn màu nắng quái,
Em có về khoác áo hoàng hôn?!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 


 

art2all. net