mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player 


 

(Nhạc không lời)

    


TỪ EM ĐI

Từ dạo em đi mưa vẫn bay,
Vẫn ngồi ôn nhớ lại từng ngày,
Sầu đông rụng trắng ngoài song cửa,
Đàn đă chùng dây, lạnh buốt tay!

Hôm ấy đường đi ướt phũ phàng,
Trong mưa em bước giữa màu tang,
Màu hoa xoan trắng chờ ai đó?
Hay để trêu ḷng ai trót say!

Ta cố nhủ ḷng thôi chẵng đợi,
Sao buồn lại đến mỗi chiều rơi,
Một cung đàn nắn gịng bi hận,
Một nốt đàn trầm… buồn tái môi!

Tháng 8/1993
Trạch An – Trần Hữu Hội

 

 

 

art2all.net