mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player 

 

 (Nhạc không lời)

    

TU NỮ

Nay em là tu nữ.
Ta khoác áo lăng du,
Mộng t́nh xưa em bỏ,
Ta mài miệt mang theo!
*
Từ em thành tu nữ.
Thay màu áo tiểu thư,
Ta bỗng thành thi sĩ,
Ngợi ca chúa nhân từ!
*
Từ em thành tu nữ,
Côi cút, t́nh bơ vơ,
Giáo đường chiều ta ngóng,
Lối xưa ấy ta chờ!
*
Đường em đi thánh thiện,
Xin cầu nguyện dùm ta,
Kiếp đời lênh đênh quá.
Chông chênh bước la đà!

Tháng 6-1979.
Trạch An – Trần Hữu Hội

 

 

art2all.net