mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


VẪN CÁM ƠN

 

Thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

 


 


Vẫn Cám Ơn


Cho dù đă trăi hết ḷng
Đă phơi hết mật đă đong hết t́nh
Cho dù trao hết niềm tin
Một mai chợt thức mông mênh là buồn
Quanh ta im lặng thê lương
Gió đùa liếp cửa nắng trườn vườn hoang
Biết người khi hợp khi tan
Bèo trôi củi lạc chuyện thường thế thôi
Hiểu rất nhiều vẫn bồi hồi
Lại câu hỏi cũ ḿnh soi lấy ḿnh
Thật có chăng những chân t́nh
Có chăng vai ấm cho ḿnh tịnh an

Trả lời bằng thoáng quay lưng
Cám ơn thinh lặng người dâng tặng người

Đặng Lệ Khánh


 

art2all.net