NGUYỄN THANH TỊNH

 

DU TỬ CA

 

 

 

 

 

 

Nhạc: Nguyễn Thanh Tịnh

Piano: Minh Châu và Vĩnh Hùng

Violon: Hoàng Ngọc Đức

Tiếng hát :

Yến Phương, Thiên Thanh, Thanh Phượng, và Đan Thọ

 

 

1. Giới thiệu

2. Dù đời như mây - Yến Phượng

3. Chiều xưa - Yến Phượng

4. Ḷng ta đă gió

5. Thanh khúc mi đoản - Thiên Thanh

6. Này con yêu ơi

7. Măi như ban đầu

8. Đă vàng thu xưa - Thanh Phượng

9. Trên nỗi muộn màng

10. Trăm năm khói sóng - Đan Thọ

11. Chiều đồi thông - Thanh Phượng

12. Thà xưa - Yến Phượng

13. Bên bờ vực sâu

 

 

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET