NGUYỄN THANH TỊNH

 

L̉NG TA ĐĂ GIÓ

 

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng hát Yến Phương

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Ḥang Ngọc Đức

 

 

Mai sau khi ước mơ không là

cuộc đời t́m đâu thoáng mắt ban sơ

Cầm tay lễ trong đời

 

Mai sau khi có mưa khuya gọi t́nh về

Đời mênh mông quá thuyền xưa lạc hướng rồi

Em có chờ cũng hoài thôi

 

Trên cuộc lữ hư phù

Đời chẳng đổi đời

Ḷng ta đă gió

Nắng mưa chưa phai mầu trăng

Tháng năm thêm nặng vai t́nh mà thôi

 

Thôi em mai cỏ rêu sẽ xanh mộ phần

C̣n chi để nhớ hay quên

T́nh ơi có thiết tha

 

Sông ơi chở giúp ta bao nhiêu ưu phiền

Cho hồn ta chóng nguôi mê

Nhẹ bước phiêu bồng vào ngh́n thu

 

 

DU TỬ CA

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET