NGUYỄN THANH TỊNH

 

TH XƯA

 

Nhạc v lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng ht Yến Phượng

piano : Minh Chu, Vĩnh Hng

violon : Hang Ngọc Đức

 

 

 

Rồi đm vy xiết đời,

c ai khng cuối đường xa

Tm qua đồi nhớ,

khc sng tri khng chờ my

Qun cũng khng ngui

thương cũng chưa đnh

 vương vấn  hai người ơi.

 

Từ em như bng chiều,

c ai đu hiểu đời su.

Tm qua đồi gi,

tc khng bay trn đồi hoang

Vai o em mang theo gi kh mơ

nn a vng rừng thu

 

Đời sống cũng heo may như tnh em

Thời gian, dng du biển chở tang thương lấp ngy xanh

Thương nhau tay chẳng đủ  di ngăn gi đường xa

Thi qun, tnh l chn trnh được khng gi lng ln

Th xưa em cứ l thang my bay qua đời nhau

Th đu giờ đy mi xt xa đau đời nhau

Mộng ước phai tn, sầu cũ chưa tan, như ni nặng tnh ta

 

Người đến như khải huyền

giữa hn m cung đời ta.

Rồi gieo mộng ước

để thin thu nở m xa

Nay tc xưa khng xanh mi dng chờ,

vương vấn hai người ơi